< G-29

G-33 >
_______

_______
______


______

G-31
___

Religieuze psychopathologie


P.J. Verhagen [red.]
Tilburg: KSGV, september 2007, 143 pagina's
ISBN/EAN  978-90-75886-31-3

€ 15,00 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV


[Omslag]Lezingen gehouden op het gelijknamige congres georganiseerd door de Stichting Psychiatrie en Religie op donderdag 29 januari 2004 in Zwolle.

De pathologie van de religieuze ervaring is divers, boeiend en stelt de behandelaar voor lastige vragen. Juist omdat religieuze en existentiële vragen tot de kern van het bestaan horen, is het in de spreekkamer niet altijd gemakkelijk om er zich op gepaste wijze toe te verhouden. Daarnaast kan men constateren dat er nog veel koudwatervrees en krampachtige neutraliteit bestaan. Professionals houden om meerdere redenen liever enige afstand tot het religieuze aspect van het bestaan.

Maar goede diagnostiek en een ordentelijk behandelplan blijven vóór alles vereist. De achterliggende religieuze problematiek kan niet veronachtzaamd worden, maar dient een plaats te krijgen bij het afnemen van anamnese en biografie, de interpretatie van de feiten en bij de voorstellen tot behandeling.Inhoud
__________________


Piet Verhagen Ten geleide
7-11
Jaap van Belzen Kan gestoord normaal zijn? Grondvragen en krachtlijnen op het kruispunt van religie en geestesstoornis
12-34
Herman van Praag Godsoordelen. Over de grenzen tussen normale en abnormale religiositeit
35-57
Cor Hoffer De ggz en religieuze geneeswijzen. Gebedsgenezende handelingen onder moslims als voorbeeld
58-73
Marcel Sarot Psychopathologie en zin. Godsdienstwijsgerige notities bij de bijdragen van Van Belzen, Van Praag en Hoffer 74-86
Piet Verhagen Religieuze psychopathologie 87-104
Joop de Jong Stemmen en visioenen. Een culturele visie op het verschijnsel hallucineren 105-123
Gerrit Glas Pathologie van de religieuze ervaring in psychotherapie 124-135
Harold van Megen Religieuze obsessies 136-141
Personalia
142-143

  • Prof. dr. J.A. van Belzen is hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
  • Prof. dr. G. Glas is opleider psychiatrie aan de Zwolse Poort en bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden.
  • Dr. C.B.M. Hoffer, socioloog en cultureel antropoloog, is als onderzoeker en beleidsmedewerker werkzaam bij de ggz-organisatie Bavo Europoort.
  • Prof. dr. J.T.V.M. de Jong, psychiater, is medisch directeur van de GGD Amsterdam, hoogleraar Geestelijke Gezondheid en Cultuur aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hoogleraar psychiatrie aan de Boston University School of Medicine (USA).
  • Dr. H.J.G.M. van Megen is als opleider psychiatrie verbonden aan GGz Meerkanten Flevo-Veluwe te Ermelo.
  • Prof. dr. H.M. van Praag, emeritus hoogleraar psychiatrie aan de universiteiten van Groningen, Utrecht, Maastricht en het Albert Einstein College of Medicine, New York, is  voorzitter van de ‘Section on Religion, Spirituality and Psychiatry’ van de World Psychiatric Association.
  • Prof. dr. M. Sarot is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de leerstoelgroep Godsdienstwijsbegeerte en Ethiek van de Universiteit Utrecht, met als leeropdracht ‘theologie als wetenschapsgebied’.
  • Drs. P.J. Verhagen, psychiater en theoloog, is werkzaam bij GGz Meerkanten Flevo-Veluwe in Harderwijk, en secretaris van de Stichting Psychiatrie en Religie en van de Section on Religion, Spirituality and Psychiatry van de World Psychiatric Association.

< G-29

G-33 >