< G-31

G-37 >
_______

_______
______


______

G-33
___

Niet van deze wereld?

Geestelijke verzorging en zingeving vanuit godsdienstpsychologisch perspectief


Hetty Zock

Tilburg: KSGV, oktober 2007, 40 pagina's
ISBN/EAN   978-90-75886-33-7

Uitverkocht; kopie 7,50 (inclusief verzendkosten) te verkrijgen bij het KSGV
.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege het KSGV met als leeropdracht 'levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de geestelijke verzorging', aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 13 maart 2007.    Inhoud

 •     Geestelijke verzorging vandaag: van religieuze functionaris naar zingevingsdeskundige
 •     Transformatie van religie en zingeving in Nederland
 •     Gevolgen voor de geestelijke verzorging
 •     De levensbeschouwing van de geestelijk verzorger
 •     Psychologie en geestelijke verzorging
 •     Geestelijk en psychisch functioneren bij zingeving
 •     Wie verzorgt de geestelijke dimensie?
 •     Een brede psychologie van de zingeving
 •     Psychologen en psychotherapeuten over de geestelijke dimensie
 •     De eigen bijdrage van de geestelijk verzorger: inzet bij het levensverhaal
 •     Conclusie

< G-31

G-37 >