< G-33

G-40 >
_______

_______
______


______

G-37
___

Religie doen

Religieuze praktijken in tijden van individualiseringCor van Halen, Maerten Prins en Rien van Uden [red.]
Tilburg: KSGV, maart 2009, 143 pagina's
ISBN/EAN  978-90-75886-37-5


Uitverkocht. De pdf van deze publicatie is te bestellen bij het KSGV.

[Omslag]Bundel, aangeboden aan Jacques Janssen bij diens afscheid als hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met bijdragen van naaste collega’s.

Religie is steeds moeilijker te koppelen aan een duidelijk afgebakend, door de kerken gesanctioneerd geloof. Mensen bepalen meer en meer hun eigen geloof, op een wijze die henzelf past. In de woorden van Janssen: een ‘doe-het-zelfreligie’ of een ‘religieuze proeftuin’. Vanuit verschillende invalshoeken schilderen de auteurs hoe deze ontwikkeling van traditionele geloofszuil naar private praktijk haar beslag krijgt.InhoudCor van Halen
Ten geleide
7-14
Joep de Hart
De toekomst van het verleden. Over religieuze veranderingen in een geseculariseerd land
14-28
Jan Reitsma & Peer Scheepers
Geloof en kerkelijkheid in Europa. Een crossnationale vergelijking van trends voor en na de eeuwwisseling
29-41
Paul Vermeer
Religieuze opvoeding in het gezin: doet dat er (nog) toe?
42-57
Hessel Zondag
Heimwee naar God
58-71
Maerten Prins
Niets van dat alles of juist van alles iets. Religie van jongeren en de gevolgen van individualisering
72-81
Joanna Wojtkowiak & Eric Venbrux
Gedenkplekken in huis. Hoe het postself zich manifesteert rondom huisaltaren in Nederland
82-96
Rien van Uden, Jos Pieper, Janske van Eersel, Wim Smeets & Hanneke van Laarhoven
Religieuze en niet-religieuze coping bij kankerpatiënten
97-120
Hein van Schie & Michiel van Elk
Het brein als religieuze proeftuin
121-133

Publicaties van J.A.P.J. Janssen
134-144

Personalia
145-146

 • Janske van Eersel is als onderzoekspsycholoog werkzaam bij Van Campen Consulting te Veghel.
 • Michiel van Elk is promovendus aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Cor van Halen is universitair docent cultuurpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Joep de Hart is als senioronderzoeker verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag.
 • Hanneke van Laarhoven is internist-oncoloog en theoloog, verbonden aan de afdeling Medische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud.
 • Jos Pieper is universitair docent godsdienstpsychologie aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Utrecht.
 • Maerten Prins is docent cultuurpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Jan Reitsma is als postdoc verbonden aan de Faculteit der Religiewetenschappen en als docent methoden en technieken aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Peer Scheepers is hoogleraar methoden en technieken aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Hein van Schie is universitair docent sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Wim Smeets is als geestelijk verzorger en supervisor verbonden aan de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het Universitair Medisch Centrum St Radboud.
 • Rien van Uden is universitair hoofddocent godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bijzonder hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid aan de Universiteit van Tilburg.
 • Eric Venbrux is hoogleraar antropologie van de religie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Paul Vermeer is universitair docent empirische religiewetenschappen / godsdienstpedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Joanna Wojtkowiak is promovendus aan de Faculteit der Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Hessel Zondag is universitair docent godsdienstpsychologie aan de Universiteit van Tilburg.

< G-33

G-40 >