< G-2

G-7 >
_______

_______
______


______

G-4
___

Schering en inslag

Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur, aangeboden aan Jan van der Lans bij zijn afscheid als hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

Nijmegen, KSGV, juni 1998, 272 pagina's
ISBN-10   90-75886-04-7
ISBN-13   978-90-75886-04-7

€ 9,00 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV.

Laatste exemplaren!

[Omslag]Prof. dr. J.M. van der Lans (1933-2002) speelde een prominente rol in de Nederlandse godsdienstpsychologie. Steeds stond hij op een knooppunt van ontwikkelingen en speelde hij een verbindende rol: tussen wetenschap en beleid, theorie en praktijk, religie en psychologie, empirie en bezinning.

Bij zijn afscheid op 19 juni 1998 boden zijn directe collega's hem een fraai vormgegeven liber amicorum aan, een vriendengave. Daarin reflecteren zij over persoon en cultuur als schering en inslag van de religieuze beleving van de hedendaagse mens. Grondvragen naar het wezen van religie, de plaats van de religie in cultuur en samenleving, religie en zingeving, de rol van religie in psychotherapie en psychiatrie, empirische studies naar de religie van ouderen, jongeren en kinderen, religieuze vorming, rituelen en liturgie, de religie van etnische minderheden ... al deze thema's zijn in het werk van Jan van der Lans aanwijsbaar en komen in deze vriendengave aan de orde.Inhoud
___________________


Redactie Curriculum vitae Jan van der Lans 9-11
Redactie Ten geleide 13-17
Dirk Hutsebaut Omgaan met geloof en godsdienst: ontwikkeling of bepaald door opvoedingsmodel? Een analyse van gegevens van personen tussen 18 en 90 jaar 18-31
Patrick Luyten, Jozef Corveleyn & Johnny Fontaine Schuld en schaamte en de relatie tussen religiositeit en geestelijke gezondheid 32-51
Jos Pieper & Rien van Uden RIAGG-therapeuten over geloof en levensbeschouwing 52-74
Przemyslaw Jablonski Het belang van cultuur in het bestuderen van het religieuze denken 75-90
Frank Kemper & Cécile Nijsten Etniciteit en religiositeit bij Marokkaanse mannen van de eerste en de tweede generatie 91-103
Hans van der Ven God in Nederland. Op de drempel van het derde millennium
104-122
Jacques Janssen & Maerten Prins 'Let's reinvent the Gods.' De religie van de Nederlandse jeugd in een Europese context 123-138
Jacques Graste &Cees van der Staak De Griekse zorg voor de ziel en de hedendaagse psychotherapie 139-149
Ton Scheer Liturgie in onderzoek. Een suggestie vanuit liturgiewetenschappelijke interesse 150-161
Frans Derks Delinquentie als zingevingsprobleem: over het justitiepastoraat en de geestelijke verzorging in TBS-klinieken 162-175
Arthur Gerritsen Religie en psychotherapie: belangeloos en onophoudelijk zoeken naar de kern 176-192
Jan Hein Mooren Zingeving en cognitieve regulatie. Een conceptueel model ten behoeve van onderzoek naar zingeving en levensbeschouwing 193-206
Jaap van Belzen Religie, zingeving, spiritualiteit: waar gaat godsdienstpsychologie eigenlijk over? 207-224
Meerten B. ter Borg De terugkeer van de religie op de sociaal-wetenschappelijke agenda 225-237
Paul Voestermans De terreur van de eindigheid. Naar een comparatief perspectief op zingevingspraktijken 238-252
Redactie Publicaties van Jan M. van der Lans 253-260
Personalia auteurs
261-262
Felicitatieregister
263-266

< G-2

G-7 >