< G-37

G-43 >
_______

_______
______


______

G-40
___

Van kapucijn tot consulent spirituele zorg

Biografische ontwikkelingslijnen bij veertig jaar geestelijke verzorging en pastoraat

Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Ries van de Sande en van het veertigjarig bestaan van de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het UMC St Radboud


Christien den Draak & en Wim Smeets [red.]

Tilburg: KSGV, maart 2010, 144 pagina's
ISBN/EAN  978-90-75886-40-5

€ 15,00 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV

[Omslag]Beschouwingen over geestelijke en pastorale zorg in een academisch ziekenhuis door geestelijk verzorgers, patiënten, nabestaanden, de kunstcoördinator, artsen, verpleegkundigen en wetenschappers.

 • "De uitgave is een mooi verzorgd boekje geworden waarin de achtentwintigjarige carrière van Van de Sande in 'het Radboud' als rode draad dient voor verhalen en beschouwingen over verleden, heden, toekomst en van geestelijke verzorging. [...] De Dienst Geestelijke verzorging en Pastoraat van het Radboud heeft Ries, zichzelf en de beroepsgroep een fraai cadeau gegeven met deze bundel over veertig jaar geestelijke verzorging en pastoraat in het UMC St Radboud. De bijdragen zijn afwisselend (geschiedenis, sfeer, reflecties over de toekomst) en bieden behalve leesplezier ook een heldere spiegel met behulp waarvan collega's elders in het land concreet na kunnen denken over verleden, heden en toekomst van geestelijke verzorging in zorginstellingen. De bijdragen worden omlijst en verlucht door verzorgde illustraties (foto's en kunstreproducties in zwart-wit en in kleur), waaronder de omslag van de bundel."  Archie de Ceuninck van Capelle in Tijdschrift Geestelijke Verzorging 13, 2010, p. 57 en p. 58.
 • "Het heeft het karakter van een Festschrift, maar niet de gebruikelijke nadelen daarvan. Het is samenhangend, leest zeer vlot en is ook voor buitenstaanders makkelijk begrijpbaar. ... Wie op een snelle manier inzicht wil krijgen in de Nederlandse geestelijke verzorging is zeker gebaat
  bij dit boek."  Annemie Dillen in Tijdschrift voor Theologie 52, 2012, p. 102.


Inhoud
__________________

_______
Christien den Draak & Wim Smeets
Voorwoord
7-9
Richart Huijzer
Inleiding: de decennia van Ries
11-14
Christien den Draak Een werkweek van Ries van de Sande, geestelijk verzorger in het UMC St Radboud
17-29
Ans Bertens Een beetje meegeven – over de veerkracht van een geestelijk verzorger
32-33
Christien den Draak Pastoraat en geestelijke verzorging in het UMC St Radboud, vroeger en nu
35-45
Christien den Draak Impressies van patiënten, naasten en medewerkers
49-54
Rien van Uden, Jos Pieper & Janske van Eersel
De geestelijk verzorger en het religieuze copingproces van kankerpatiënten
58-74
Christien den Draak Impressies van artsen, verpleegkundigen en beleidsmakers
77-84
Kris Vissers
Spiritualiteit in de palliatieve zorg, nu en straks
85-90
Daan van Speybroeck
…en indien kunst vleugels gaf
93-103
Hans Schilderman
Academisch kwalificeren in de Klinische Pastorale Vorming
109-125
Wim Smeets
Geestelijke verzorging en pastoraat op een kruispunt van wegen
127-142
Personalia
143

 • Ans Bertens is geestelijk verzorger en pastor in het UMC St Radboud.
 • Christien den Draak is godsdienstpsycholoog en geestelijk verzorger in opleiding.
 • Janske van Eersel is als onderzoekspsycholoog werkzaam bij Van Campen Consulting te Veghel.
 • Richart Huijzer is hoofd stafbureau van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen en is daarnaast verbonden aan de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het UMC St. Radboud.
 • Jos Pieper is universitair docent godsdienstpsychologie aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg en de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.
 • Hans Schilderman is hoogleraar religie en zorg aan de Faculteit Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Wim Smeets is pastoraal supervisor en hoofd van de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat in het UMC St Radboud en daarnaast universitair docent geestelijke verzorging aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.
 • Daan van Speybroeck is kunstcoördinator van het UMC St Radboud en de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Rien van Uden is klinisch psycholoog, hoogleraar religiepsychologie en bijzonder hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg.
 • Kris Vissers is hoogleraar palliatieve zorg en pijnbestrijding bij het UMC St Radboud.

< G-37

G-43 >