< G-40

G-49 >
_______

_______
______
G-43

[Omslag]Ruimte voor geestelijke verzorging in het Martini Ziekenhuis Groningen


Jorien Holsappel
Marieke Jutte
Hetty Zock

Tilburg: KSGV, oktober 2010, 128 pagina's

ISBN/EAN   978-90-75886-43-6

€ 14,50 (inclusief verzendkosten),
te bestellen bij het KSGV
______


In deze uitgave wordt een ontwerp voor geestelijke verzorging gepresenteerd dat aansluit bij actuele ontwikkelingen in zorg en zingeving. Het ontwerp behelst niet alleen de geestelijke zorg zelf, maar komt ook terug in de bouwkundige vormgeving van de ‘zingevingondersteunende ruimtes’ in het Martini Ziekenhuis: de kapel, het stiltecentrum, de bezinningsruimte en de ‘bakens van bezinning’.


Inhoud

Voorwoord

Probleemstelling

Onderzoeksvraag

Doel van het onderzoek

Opzet en uitvoering

Beleving, omgeving en zingeving: onlosmakelijk verbondenDeelonderzoek A:  Geestelijke verzorging


A 1. Introductie en deelvragen.

A 1.1 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
A 1.2 Ontwikkelingen op het gebied van religie, levensbeschouwing en zingeving.
A 1.3 Samenvatting en deelvragen.
A 2. Opzet en uitvoering.
A 3. Resultaten.

A 3.1 Geestelijke verzorging: beeld en beleving.
A 3.2 Signalering en doorverwijzing.
A 3.3 Zingeving in de zorg.
A 3.4 Analyse en conclusie.
A 3.5 Model Geestelijke Verzorging – beleven, bezinnen, verbinden.
A 4. Conclusie.
A 5. Implementatie.Deelonderzoek B:  Ruimte


B 1. Introductie en deelvragen.

B 1.1 Ruimte voor de zorg: nieuwe perspectieven.
B 1.2 Ruimte voor geestelijke verzorging – ontwikkelingen.
B 2. Opzet en uitvoering.
B 3. Resultaten.

B 3.1 Ruimte voor zingeving in een helende omgeving.
B 3.2 Geestelijke verzorging ruimtelijk.
B 3.3 Programma van eisen.
Deelprogramma I: Kapel.
Deelprogramma II: Stiltecentrum.
Deelprogramma III: Bezinningsruimte.
Deelprogramma IV: Bakens van Bezinning.
B 4. Implementatie en aanbevelingen.  
B 4.1 Implementatie.
B 4.2 Aanbevelingen.


Conclusies en aanbevelingen


Bijlage 1: Renovatie kapel

Bijlage 2: Ontwerp stiltecentrum

< G-40

G-49 >