< G-4

G-8 >
_______

_______
______


______

G-7
___

Psychiatrie en religie

De bijna verloren dimensie


G. Glas [red.]Nijmegen, KSGV, november 1998, 116 pagina's
ISBN-10   90-75886-07-1
ISBN-13   978-90-75886-07-8

Uitverkocht, kopie à € 9,00 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]In deze bundel zijn de bewerkte voordrachten opgenomen van het drukbezochte congres De (bijna?) verloren dimensie. Psychiatrie en religie, gehouden op 12 december 1997 in Ede.

De bundel illustreert hoe hulpverleners allengs meer professionele belangstelling in levensbeschouwing en religie stellen. De scepsis van weleer is immers niet langer vol te houden als men let op de eisen van het vak, de wensen van de hulpvragers, en de stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek.

In kort bestek biedt deze congresbundel overzicht en inzicht in een vanouds complexe materie.

  • “zeer lezenswaardig en verhelderend”. D. Strasser in Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 4, 1999, p. 62.
  • “Het sterke punt van deze verzameling lezingen is dat zij zodanig tot reflectie aanzetten, dat de lezer zich meer bewust wordt van zijn eigen attitudes over levensbeschouwelijke vragen in relatie tot de patiëntenzorg. Dit maakt, ongeacht de persoonlijke levensovertuiging van de lezer, het boekje zeker de moeite van het lezen waard." A.F.G. Leentjens in  Tijdschrift voor Psychiatrie, 42, 2000, p. 483.Inhoud
_____________________

_________
G. Glas Inleiding. 7-12
J. Corveleyn Religie in de psychiatrische anamnese. 13-21
J.A. van Belzen Een verloren dimensie in de psychiatrie? Overwegingen aan het eind van een eeuw psychiatrie en religie. 22-43
P.J. Verhagen Psychiatrie en religie. Het protestants-gereformeerde perspectief. 44-57
H.P.J.Stroeken Religieuze overdracht en tegenoverdracht. 58-74
M.H.F. van Uden &
J.Z.T. Pieper
Geloof en levensbeschouwing in de geestelijke gezondheidszorg. 75-98
A.W. Braam, A.T.F. Beekman, D.J.H. Deeg & W. van Tilburg De gedifferentieerde relatie tussen religie en depressie. Een empirisch onderzoek onder ouderen. 98-114

Personalia.
115-116

< G-4

G-8 >