< G-7

G-12 >
_______

_______
______


______

G-8
___

Wat baat religie?

Godsdienstpsychologen en godsdienstsociologen over het nut van religieM. van Uden & J. Pieper  [red.]Nijmegen, KSGV, december 1998, 192 pagina's
ISBN -10   90-75886-08-X
ISBN -13   978-90-75886-08-5

Uitverkocht: kopieën van afzonderlijke artikelen tegen verzendkosten te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaardigitale kopie aanvragen.

[Omslag]Ook in de sociale wetenschappen groeit de belangstelling voor de positieve invloed van religie op geestelijke gezondheid. Zijn die wetenschappelijk aantoonbaar? Deze bundel presenteert een aantal grondige theoretische beschouwingen en zorgvuldig verzamelde onderzoeksgegevens over de vraag of  religie de mens baat in plaats van schaadt.

De auteurs zijn allen verbonden aan NOSTER, de Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religiewetenschap van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.Inhoud
__________________________

_________
Rien van Uden & Jos Pieper Ten geleide. 7-13
Meerten ter Borg Zingeving en de meerwaarde van religie. 15-25
Hetty Zock Religie, relationaliteit en zinbeleving. Geloof als basis voor religie en zelfwording. 27-45
Jos Pieper & Rien van Uden Religieuze hulpverlening. Gliagg-therapeuten over geloof en levensbeschouwing. 47-66
Jacques Janssen, Maerten Prins, Cor Baerveldt & Jan van der Lans Structuur en varianten van bidden. Een onderzoek bij Nederlandse jongeren. 67-96
Jan van der Lans, Cécile Nijsten & Margo Rooijackers Culturele zingevingssystemen en subjectief welbevinden. Een onderzoek onder allochtone jongeren. 97-115
Gérard van Tillo Vraag het de imam. Over de betekenis van religie voor de etnische minderheden in Amsterdam-Zuidoost. 117-134
Sipco Vellenga Tussen lusten en lasten. Katholieke en protestantse visies op relaties en seksualiteit. 135-158
Paul Voestermans Wat voor de baat uit gaat. Naar een psychologie van de ervaring. 159-181

Summary
183-188

Personalia
189-191

< G-7

G-12 >