[logo KSGV]

[ANBI] Het KSGV is met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zoek op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken naar "K.S.G.V." (mťt punten).RSIN / Fiscaal nummer ANBI = 002612410

Contactgegevens: zie hiernaast onder 'Contact'.

Bestuurssamenstelling: zie hiernaast onder 'Wie-is-wie'.

Beleidsplan versie 2015

Beloningsbeleid: leden van de raad van advies, van de redactiecommissie en van het bestuur verrichten hun werk onbezoldigd. Sprekers en auteurs ontvangen een honorarium. Reis- en verblijfskosten voor vergaderingen en studiebijeenkomsten worden vergoed. Voor de functie van studiesecretaris wordt de CAO Nederlandse Universiteiten gevolgd.

Doelstelling: zie hiernaast onder 'Doelstelling'.

Verslag van de activiteiten in 2014

FinanciŽle verantwoording 2014