[logo KSGV]


KSGV

kenniscentrum voor
levensbeschouwing en

geestelijke volksgezondheidDOELSTELLING

Het KSGV is een onafhankelijke vereniging die zich richt op de wetenschappelijke bestudering van de relatie tussen levensbeschouwing en geestelijke gezondheid


Het KSGV realiseert deze doelstelling door studiebijeenkomsten, publicaties, onderzoek, instelling van bijzondere leerstoelen, en door overige deskundigheidsbevordering.
Daarbij wil het KSGV een kritisch onderscheidingsvermogen bevorderen voor een geestelijke gezonde omgang met levensbeschouwing, religie en zingeving.
Het KSGV is actief voor instellingen en personen die professioneel werkzaam zijn in de geestelijke volksgezondheid, pastoraat en geestelijke verzorging, verpleging, verzorging en begeleiding, en in opvoeding en onderwijs.