.  


Naar overige publicaties

Naast de Tweede Serie Geestelijke Volksgezondheid (zie hieronder) brengt het KSGV ook andere publicaties uit.
Bij uitgeverij Shaker verschijnt de Engelstalige International Series in Mental Health and Religion.Tweede Serie Geestelijke Volksgezondheid
1 t/m 10 11 t/m 20 21 t/m 30 31 t/m 40 41 t/m 50

51 t/m 60 61 t/m 70 71 t/m 80 81 t/m 90
91 t/m ...

2-90
Een prachtige dans. De therapeutische afstemming van afstand en nabijheid in het werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen
2-89
Zin buiten beeld? Zorg voor zinzoekers vandaag
2-88
Scepticisme als vorm van geloof. Beschouwingen van een godsdienstpsycholoog
2-87
Pijn, strijd en zin
2-86
Maak buigzaam wat verstard is. Buytendijk en de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid
2-85
Zuinig op zin. Aandacht voor zingeving als kostenpost en als winstfactor in de zorg
2-84
Trauma, geweld en religie
2-83
Geschonden vertrouwen. Seksueel misbruik in een religieuze context
2-82 Tussen de regels. Psychotherapeutische vaardigheden voor pastoraat en geestelijke verzorging
2-81
Ritualiteit tussen heil en heling


2-80 Ruimte voor verlies. Geestelijke verzorging in de psychiatrie
2-79 Eindigheid in de geestelijke gezondheidszorg
2-78 De glans van het gewone. Spiritualiteit en geestelijke gezondheid
2-77 Evidentie en existentie. Evidence-based behandelen en verder ...
2-76 Religie en het relationele zelf
2-75 Inbreken in een leegte. Klinisch-godsdienstpsychologische essays
2-74 Mindfulness: spirituele traditie of therapeutische techniek?
2-73 Individuatie, existentie, psychotherapie. Het individuatieproces van een psychotherapeut met een zeldzaam carcinoom
2-72 Psychische stoornis en delict. Het voortdurende dilemma tussen zorg en straf
2-71 Religie in Nederland: kiezen of delen?


2-70 Heilig geloof, heilig moeten. Orthodoxie en geestelijke gezondheid
2-69 Religie ervaren. Godsdienstpsychologische opstellen
2-68 Op verhaal komen. Religieuze biografie en geestelijke gezondheid
2-67 Over schuld en schaamte
 2-66 Voor de geest staan. Zorg voor zingeving als taak van de geestelijke gezondheidszorg
2-65 Als een heilige tekst. Opstellen over pastoraat en psychotherapie
2-64 Vragen naar zin. Het perspectief van de GGZ-cliŽnt
2-63
De psycholoog kijkt niet in de ziel. Thema's uit de klinische godsdienstpsychologie
2-62
Vergeving als opgave. Psychologische realiteit of onmogelijk ideaal?
2-61 Religie en erotiek. Balanceren tussen liefde en lust   


2-60
Pastorale counseling en spiritualiteit. Een contextuele benadering  
2-59 Religie in de psychiatrie
2-58 Spiritualiteit in psychotherapie?
2-57 Zin op school. Zingeving in het voortgezet onderwijs  
2-56 Waarom geestelijke verzorging? Zingeving en geestelijke verzorging in de moderne maatschappij
2-55 Egoís en echoís. Opstellen over psychotherapie en religie
2-54 Alleenstaan. Een onderbelichte vorm van samenleven  
2-53 Nederland als religieuze proeftuin
2-52 Sociale overbodigheid
2-51 Op zoek naar hoop. Over genezing, magie en religie  
 
2-50 Op gepaste afstand. Over de veranderde relatie tussen zuil en ziel
2-49 Religie in de geestelijke gezondheidszorg
2-48 Pastoraat en geestelijke gezondheidszorg
2-47 Ouderen en zingeving
2-46 Het geloof is er voor de mens
2-45 Leren omgaan met zingevingsvragen
2-44 De gewelddadige samenleving
2-43 Westerse normen in de geestelijke gezondheidszorg
2-42 Zelfbeeld en godsbeeld
2-41 De zin van ouderschap


2-40 Geloof en verbeelding. Essays over levensbeschouwing en geestelijke gezondheid  
2-39 Geweld in relaties
2-38 Celibaat: varianten van beleving
2-37 Door kou bevangen. Zelfdoding en nabestaanden  
2-36 Symbool en werkelijkheid. Essays over religie en cultuur 1962-1970  
2-35 Geestelijke verzorging en psychotherapie
2-34 Dichter bij het leven. Verandering van waarden bij mensen met kanker
2-33 Rouw, religie en ritueel
2-32 Psychotherapie en levensbeschouwing
2-31 Religieuze symbolen in psychotherapie

2-30 Religie tussen Oost en West. Een reis naar India
2-29 Hulpverlener en zingevingsvragen
2-28 RŁmke over geestelijke gezondheid en levensbeschouwing
2-27 Soldaat gemaakt. Het individu in de krijgsmacht  
2-26 Ouder worden. Een eigen verantwoordelijkheid  
2-25 Kiezen als noodzaak
2-24 Geen leven zonder rituelen
2-23 Rechtsomkeer
2-22 Ik zei de gek. Tussen zelfontkenning en zelfverheerlijking 
2-21 Waar blijft de jeugd
 
2-20 Voorbij het denken. Verkenningen in de westerse mystiek  
2-19 Afscheidsrituelen in psychotherapie
2-18 Volgelingen van de goeroe. Hedendaagse religieuze bewegingen in Nederland  
2-17 Is er meer tussen ons? Over relaties en hun religieuze betekenis  
2-16 Aandenken. Bezinning over de levensloop bijeengelezen uit nagelaten geschriften van F.J.J. Buytendijk
2-15 Religieuze ervaring komt niet uit de hemel vallen
2-14 Hoe menselijk is mystiek?  
2-13 Vragen staat vrij. Over vragen in denken, helpen en geloven  
2-12 Religiositeit en fantasie
2-11 Wat gebeurt er met de levensbeschouwing?
 
2-10 Gekerkerd geloof
2-9 Een geknakt riet niet breken. Falen en menselijk tekort
2-8 Godsdienstige volwassenheid
2-7 Doorleefde pijn
2-6 GeÔnspireerde vrijwilligheid
2-5 Dankbaarheid
2-4 Geloof in nood
2-3 Geloof en ervaring
2-2 De onbevangenheid
2-1 Wat doen wij met ons geloof?
_______OVERIGE PUBLICATIES


G-50 Hoe waait de wind? Interpretatie van geestelijke verzorging door cliŽnten in de ggz
G-49
Veel kritiek, weinig erosie. Seksueel misbruik en commitment aan de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
G-43 Ruimte voor geestelijke verzorging in het Martini Ziekenhuis Groningen
G-40 Van kapucijn tot consulent spirituele zorg. Biografische ontwikkelingslijnen bij veertig jaar geestelijke verzorging en pastoraat
G-37 Religie doen. Religieuze praktijken in tijden van individualisering
G-33 Niet van deze wereld? Geestelijke verzorging en zingeving vanuit godsdienstpsychologisch perspectief
G-31 Religieuze psychopathologie
G-29 Religie in een forensisch psychiatrische setting. PatiŽnten van de Pompestichting over geloof/levensbeschouwing en geestelijke verzorging
G-23 Het verlangen erbij te horen. Transmuralisering en geestelijke verzorging in de ggz
G-17 Wat moeten we hopen? Nihilisme en geestelijke gezondheid
G-15
Het vijftigste jaar
G-12
Uittocht. Verhalen uit de praktijk van een psycholoog
G-8
Wat baat religie? Godsdienstpsychologen en godsdienstsociologen over het nut van religie
G-7
Psychiatrie en religie. De bijna verloren dimensie
G-4
Schering en inslag
G-2
Pastor op de intensive care

INTERNATIONAL SERIES IN MENTAL HEALTH AND RELIGION


MHR-1
Knockiní on Heavenís Door. Religious and Receptive Coping in Mental Health.
MHR-2 Worldview and Psychotherapy. An Analysis of the Christian Integration Debate.
MHR-3
Losing my Religion? Religious and Spiritual Coping in Times of Individualisation.