Geplaatst op

Online congres op 27 en 28 mei 2021: 7th European Conference on Religion, Spirituality and Health (ECRSH) “Aging, Spirituality and Health”.

Het KSGV participeert sinds enige jaren in samenwerkingsverband Federatie Zingeving en Geestelijke Gezondheid (FZGG en klik hier voor de website) met andere Nederlandse organisaties op het gebied van levensbeschouwing en geestelijke gezondheidszorg. De federatie is vanuit ECRSH (en klik hier voor de website) gevraagd het volgende congres te gaan organiseren, voorbereidingen hiervoor zijn reeds in gang gezet. Voor het nu aanstaande congres zal onze vicevoorzitter prof. Arjan Braam als ‘keynote speaker’ aantreden, tezamen ook met oud KSGV-bestuurslid prof. Jessie Dezutter. Meer praktische informatie over dit congres valt terug te lezen op bijgaande folder: https://www.ksgv.nl/wp-content/uploads/2021/04/Second-Announcement-ECRSH-2021-online.pdf.