Posted on Geef een reactie

Wisseling studiesecretaris

Het bestuur van het KSGV heeft recent tijdens een bestuursvergadering afscheid genomen van studiesecretaris Miranda Vroon – van Vugt. Het bestuur is Miranda zeer erkentelijk voor haar werk gedurende de afgelopen drieënhalf jaar, alsook in een periode daarvoor. Met name het tot stand komen van de nieuwe website van de vereniging is een belangrijk resultaat. In de voorbije maanden heeft Miranda eveneens haar opvolger kunnen inwerken, Geert Eijsbouts. Dhr. Eijsbouts heeft een financieel-administratieve achtergrond en is daarnaast nog werkzaam als diaken binnen het bisdom van ‘s-Hertogenbosch.