Wie is Wie

Wie is wie bij het KSGV

  • Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten van de vereniging

Bestuur

prof. dr. H. (Herman) Westerink (voorzitter), godsdienstpsycholoog, universitair docent godsdienstfilosofie, Center for Contemporary European Philosophy, projectleider “Maatschappelijke spiritualiteit” aan het Titus Brandsma Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen en bijzonder gasthoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalyse’ vanwege het KSGV aan de KU Leuven;

prof. dr. A.W. (Arjan) Braam (vice-voorzitter), psychiater en opleider bij Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg in Utrecht, onderzoeker bij het VU Medisch Centrum Amsterdam, en vanwege het KSGV bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht;

mw. dr. C.G. (Lia) Vergouwen (secretaris-penningmeester), cultuur- en godsdienstpsycholoog, staflid Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit te Haarlem;

mw. prof. dr. T.H. (Hetty) Zock, theoloog en godsdienstpsycholoog, bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor de geestelijke verzorging’ vanwege het KSGV aan de Rijksuniversiteit Groningen;

prof. dr. M.H.F. (Rien) van Uden, hoogleraar religiepsychologie, en bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten’ vanwege het KSGV aan de Universiteit van Tilburg, klinisch psycholoog en psychotherapeut;

prof. dr. C.N. (Kees) de Groot, universitair docent Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten’ vanwege het KSGV aan de Universiteit van Tilburg.

KSGV-Netwerkgroep Vlaanderen

dr. W. (Walter) Krikilion (coördinator), theoloog en psychotherapeut, stafmedewerker patiëntenzorg voor de aandachts- en resultaatgebieden ‘zingeving en levensbeschouwing’, ‘ethiek’, en ‘kenniscentrum’ Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel (B), en verbonden aan de therapiepraktijk Centrum voor Levensbeschouwing en Zingeving in Turnhout (B);

mw. prof. dr. H.A. (Hans) Alma, gasthoogleraar hedendaags humanisme aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel en werkte voordien als rector en hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk op het gebied van training en coaching (www.hansalma.eu);

K. (Koen) De Fruyt MA, diensthoofd pastoraat P.C. Sint-Amandus Beernem (B) en stafmedewerker pastoraat voor de zorgvoorzieningen van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde in België;

prof. dr. S. (Siebrecht) Vanhooren, doctor in psychologie, is professor aan de KU Leuven. Hij doceert er cliëntgerichte psychotherapie en is academisch verantwoordelijke voor de postgraduaatopleidingen Cliëntgerichte psychotherapie. Daarnaast werkt hij als psychotherapeut in PraxisP (KU Leuven) en is hij verbonden aan het forensische team van CGG Prisma te Beernem;

M. (Marc) Calmeyn BA, psychiater en psychoanalyticus, baccalaureus in de filosofie, is werkzaam in het PZ OnzeLieveVrouw Brugge en in privé praktijk ‘Lelieveld’ te Loppem België;

dr. J. (Joris) Dewispelaere, klinisch en ontwikkelingspsycholoog, psychotherapeut voor individuele, relatie- en gezinsbegeleiding; docent-onderzoeker Opleiding en Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Hogeschool Odisee;

prof. dr. H. (Herman) Westerink, lid bestuur KSGV;

mw. prof. dr. A. (Anne) Vandenhoeck, theologe, docent pastorale zorg en diaconie, en voorzitter van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

Redactiecommissie

prof. dr. C.N. (Kees) de Groot, lid bestuur KSGV;

drs. A.G.A. (Ad) van Heeswijk, klinisch psycholoog, thans werkzaam als Honorary Clinical Psychologist, Earl Mountbatten Hospice, Newport, Isle of Wight (GB);

prof. dr. J.Z.T. (Jos) Pieper (voorzitter);

prof. dr. M.H.F. (Rien) van Uden, lid bestuur KSGV;

mw. dr. C.G. (Lia) Vergouwen, lid bestuur KSGV;

prof. dr. H. (Herman) Westerink, lid bestuur KSGV;

drs. G.M.C. (Geert) Eijsbouts, studiesecretaris KSGV.

Studiesecretaris

drs. G.M.C. (Geert) Eijsbouts