Nieuws

Symposium over religie in eigentijdse kunst

Op woensdagmiddag 19 april 2023 vindt in het auditorium van het Catharijneconvent te Utrecht een symposium plaatst over religie in eigentijdse kunst. Terwijl de kerken steeds leger worden, trekken musea wel de aandacht; sinds de verlichting heeft kunst in westerse landen zich onttrokken aan de zeggenschap van het Christendom, onder invloed van de secularisatie brokkelde […]

Dr. P. Raghurami Reddy – Oration Award 2022-2023 voor KSGV-hoogleraar Piet Verhagen

Op zondag 8 januari 2023 heeft KSGV-hoogleraar Piet Verhagen een prijs in ontvangst mogen nemen in India; de uitreiking vond plaats in Hyderabad namens de Karimnagar Psychiatric Society (welke lid is van de India Psychiatric Society). Prof. Verhagen ontving er de Dr. P. Raghurami Reddy – Oration Award 2022-2023 (gold medal) vanwege zijn bijzondere verdiensten […]

Interview KSGV-hoogleraar Kees de Groot op de website van Tilburg University

Onder de titel ‘We zijn geen BV Nederland, maar een gemeenschap van mensen die voor elkaar zorgen’ verscheen bijgaand interview met KSGV-hoogleraar Kees de Groot op de website van Tilburg University: https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/interview-kees-de-groot

Publiekslezing

Op dinsdag 6 december vond in de avond een publiekslezing plaats bij Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen. De lezing werd verzorgd door onze KSGV-hoogleraar Hetty Zock, getiteld ‘Harry Potter en de zin van het leven’. ‘Goede romans helpen niet zozeer om aan het leven te ontsnappen, maar om te leren leven’, zo luidt een bekend gezegde; […]

Benoeming bijzonder hoogleraar

De heer dr. H. (Herman) Westerink is per 1 juni 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege het Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid (KSGV). De leerstoel is gevestigd aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen en de leeropdracht luidt: ‘Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de godsdienstwijsgerige […]

Prof. dr. Arjan Braam nieuwe KSGV-voorzitter

Per 19 november 2021 is prof. dr. Arjan Braam, psychiater en als bijzonder hoogleraar vanwege het KSGV verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, aangetreden als nieuwe voorzitter van het KSGV. Prof. Braam volgt daarmee prof. dr. Herman Westerink op, die per 1 mei 2021 voor vier jaar is benoemd tot wetenschappelijk directeur van […]