Nieuws

8e European Conference on Religion, Spirituality and Health

Begin juni vindt op de Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) de achtste European Conference on Religion, Spirituality and Health plaats, met als thema ‘Religious, Spiritual and Existential Aspects in Mental Health Care’. Zie voor het volledige programma de website https://ecrsh.eu/ecrsh-2022 en de ‘second announcement’ https://ecrsh.eu/application/files/9916/4746/1944/Second_Announcement_ECRSH_2022_final.pdf Voor deze conferentie is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: […]

Prof. dr. Arjan Braam nieuwe KSGV-voorzitter

Per 19 november 2021 is prof. dr. Arjan Braam, psychiater en als bijzonder hoogleraar vanwege het KSGV verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, aangetreden als nieuwe voorzitter van het KSGV. Prof. Braam volgt daarmee prof. dr. Herman Westerink op, die per 1 mei 2021 voor vier jaar is benoemd tot wetenschappelijk directeur van […]

KSGV-studiebijeenkomsten 2021

De KSGV-studiebijeenkomsten van dit jaar hebben als thema Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg voor zin. De eerste KSGV-studiebijeenkomst, getiteld Van alle markten thuis? Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg voor zin, vond plaats op vrijdag 12 november 2021 en zie voor het uitgebreide programma onze folder. De tweede bijeenkomst, getiteld Levensbeschouwingen in gesprek? Diversiteit in de […]

Verschijning nieuwe KSGV-publicatie

In de afgelopen periode is er volop gewerkt aan onze nieuwe uitgave Woede, geweld en levensbeschouwing. De bundel vormt de neerslag van de Nederlandse en Vlaamse studiemiddagen rond dit thema, welke vanwege de corona-uitbraak digitaal plaatsvonden. De auteurs in de bundel schenken onder andere aandacht aan het zeer actuele probleem van agressie in de samenleving. […]

Piet Verhagen benoemd tot KSGV-hoogleraar faculteit theologie en religiewetenschappen KU Leuven

Met ingang van 1 september 2021 is de heer dr. P.J. (Piet) Verhagen benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege het Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid (KSGV). De leerstoel is gevestigd aan de faculteit theologie en religiewetenschappen van de KU Leuven in België en de leeropdracht luidt: ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor psychiatrie […]

Online webinars rond het thema “Crisisrituelen – Rituelen in crisis”.

Institute for Rituals and Liturgical Studies (IRILIS, en klik hier voor de website), verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, organiseert een reeks webinars rond het thema “Crisisrituelen – Rituelen in crisis”. In een serie digitale bijeenkomsten wordt vanuit de wetenschap en vanuit de praktijk gereflecteerd op onder meer de veranderingen die Covid (en andere ontwikkelingen) […]