2-82 Tussen de regels

 19,50

Psychotherapeutische vaardigheden voor pastoraat en geestelijke verzorging

Auteur: BODISCO MASSINK, drs. H.J. (Jan).

Tweede verbeterde druk

Beschrijving

Jan Bodisco Massink werkt als predikant en als psychoanalyticus. Op het unieke snijvlak van beide professies ontwikkelde hij vaardigheden en inzichten die hij in talloze begeleidingen en cursussen over wist te brengen aan vele collega’s in de ggz en in de geestelijke zorg. Hun grote waardering voor zijn methoden en theorieën leidde ertoe die op schrift te stellen, niet alleen ten behoeve van geestelijk werkers, maar ook voor andere hulpverleners met belangstelling voor het thema religie en geestelijke gezondheid.

Van Jan Bodisco Massink verscheen eerder bij het KSGV de bundel Als een heilige tekst (2004). Voorts verschenen van hem de bijdrage ‘Het werk onzer handen. Een pastoraaltheologische en dieptepsychologische beschouwing over orthodoxie’ in de KSGV-uitgave Heilig geloof, heilig moeten. Orthodoxie en geestelijke gezondheid (2007) en de bijdrage Het religieuze verhaal en beeld als therapeutische interventie in Religieuze symbolen in psychotherapie (1987).

  • “Op het eerste gezicht lijkt Massink te veel te verwachten van pastores. De ondertitel van het boek Psychotherapeutische vaardigheden voor pastoraat en geestelijke verzorging klinkt nogal vakmatig en je denkt onwillekeurig: hoort dit niet thuis bij professionals in de welzijnssector? Moet een pastoor of dominee dit allemaal beheersen? Toch overtuigt Massink ruimschoots met zijn pleidooi voor deze vaardigheden, vooral door de praktische invulling die hij eraan geeft. Wie niets kan beginnen met de vaardigheden die in dit boek omschreven worden, zal minstens gedeeltelijk een gemankeerd pastor zijn, die onvoldoende in huis heeft om stevig te staan in de realiteit van het pastoraat. Daarom is Massinks boekje een welkome gids, die pastores zinvolle wegen wijst.” Tjerk de Reus in het Friesch Dagblad, 21 december 2013.
  • “Het boekje is geschreven in een glasheldere stijl die voor een breed publiek toegankelijk is. De kracht van dit werkje is ook dat er werkelijk van een integratie van psychotherapeutische vaardigheden sprake is, zonder dat het pastorale gesprek tot een psychotherapeutisch gesprek wordt. De duidelijke voorbeelden zijn doorgaans uit de wereld van de kerkgemeente en de Bijbel. Dat zal niet bij de belevingswereld van alle lezers aansluiten. Wie zich daardoor laat afschrikken, loopt echter een mooie, heldere inleiding mis.” Carlo Leget in Tijdschrift voor Theologie, 54, 2014, p. 111.

Inhoud

Beate Rose: Ten geleide
    Uitgangspunten
1. Praesens pura
2. ‘Dáár houden.’ Het leren hanteren van distantie en betrokkenheid
    Systeemtheoretische benadering van pastoraat en geestelijke verzorging
3. Homeostase
4. Verschijningsvormen van homeostase: de betekenaar
5. Verschijningsvormen van homeostase: triangulering
6. Een bijzondere vorm van triangulering: de vraag aan God
7. Verschijningsvormen van homeostase: collusie
    Emoties in pastoraat en geestelijke verzorging
8. ‘Als u dit niet bent …’ Emoties op het spoor komen
9. Warme woede – koude woede. Over agressieproblematiek
    Uitleiding
10. Psalm 13

Bijlage: De lege stoel. Een groepsoefening in bibliodramasfeer
Noten
Dankwoord

Personalia

Drs. H.J. Bodisco Massink (Rotterdam, 1944) is predikant (Protestantse Kerk in Nederland) en tevens psychoanalyticus (Nederlands Psychoanalytisch Genootschap) en geregistreerd psychotherapeut. Hij studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1975 was hij werkzaam bij de GGZ Buitenamstel (voorheen het S.J.P. Dercksen Centrum en later de RIAGG Amsterdam Zuid/Nieuw-West) als predikant binnen het kader van het psychotherapeutenteam. Daarvoor – van 1971 tot 1975 – werkte hij als therapeutisch medewerker op de PAAZ van Ziekenhuis Overvecht te Utrecht. In 2009 ging hij met pensioen.
Jan Bodisco Massink gaat regelmatig voor in kerkdiensten en was actief op het raakvlak van pastoraat en ggz middels voordrachten, workshops, trainingen en publicaties. Hij was tevens jarenlang docent aan de Pastoraal Psychologische Leergang van de Universiteit Utrecht en was medeoprichter van en opleider aan de Voortgezette Opleiding in Pastorale Gespreksvoering te Amsterdam.
In zijn werk legde hij de nadruk op de praktijk van gespreksvoering; daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in de begeleiding – psychotherapie en coaching – van pastores en kerkelijke functionarissen.

Verantwoording

  • Hoofdstuk 2, ‘Dáár houden.’ Het leren hanteren van distantie en betrokkenheid is ongewijzigd overgenomen uit Jan Bodisco Massink: Als een heilige tekst (pp. 43-57). Tilburg: KSGV, 2004 (uitverkocht).
  • Hoofdstuk 9, Warme woede – koude woede. Over agressieproblematiek is eveneens overgenomen uit Als een heilige tekst (pp. 28-42), met toevoeging van één nieuwe passage, over de oefening met de tegoedbonnen. Voorts is een enkele minieme wijziging aangebracht.
  • De andere hoofdstukken werden speciaal voor deze uitgave geschreven en zijn niet eerder gepubliceerd.

Erratum

Op pagina 130 dient ’embrimomenos’ in plaats van ‘epitomes’ te staan.
Jan Bodisco Massink_~_Jan Bodisco Massink_~_

Extra informatie

Uitgever

Tilburg: KSGV, juli 2013 (eerste druk), 2017 (tweede verbeterde druk)

ISBN

ISBN: 978-90-75886-47-4

Pagina's:

157

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “2-82 Tussen de regels” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The Brand is: Publicaties