Studiebijeenkomsten


De studiebijeenkomsten 2018 van het KSGV hadden als thema: Culturele en morele aspecten van verlies.


De KSGV-studiebijeenkomst was op vrijdag 6 april 2018 in het auditorium van het Catharijneconvent te Utrecht.

Titel: Weerloos – weerbaar. Culturele en morele aspecten van verlies.


De KSGV-UCSIA internationale studiebijeenkomst was op maandag 23 april 2018 in de D’Evorazaal van het Elzenveld te Antwerpen (B).

Titel: De dood en de migrant: over interculturele rouwzorg.


In het najaar van 2018 zal het KSGV i.s.m. UCSIA een publicatie uitgeven met daarin de bijdragen van de beide studiebijeenkomsten.