Studiebijeenkomsten


De KSGV-UCSIA internationale studiebijeenkomst is op maandag 23 april 2018, van 9.30-16.30 uur.

Titel: De dood en de migrant: over interculturele rouwzorg.

De inschrijving is opengesteld op de website van UCSIA. Inschrijving en betaling van de kosten lopen via UCSIA. De kosten van deze studiedag bedragen € 90,00, voor KSGV-leden: € 50,00. Het is ook mogelijk alleen de middag bij te wonen. De kosten zijn dan € 50,00, voor KSGV-leden: € 25,00.

Locatie: Het Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, B-2000 Antwerpen. http://www.elzenveld.be/nl/seminars#rooms – D’Evorazaal

PROGRAMMA

9.30 Onthaal en registratie

10.00 Welkom en inleiding door Marc Calmeyn (KSGV) en Dominiek Lootens (UCSIA)  (in het Nederlands)

10.15 Interactieve Masterclass: Death and the Migrant met Yasmin Gunaratnam (Moderator: Marc Calmeyn)

Yasmin Gunaratnam doceert sociologie aan de Goldsmiths University in Londen. Zij onderzoekt de samenhang tussen ethniciteit en machtsverhoudingen en publiceerde Death and the Migrant (Bloomsbury Academic, 2013). Zij is mede-auteur van Go Home? The Politics of Immigration Controversies (Manchester University Press, 2017).

12.30 Broodjeslunch

13.15 Introductie van de samenwerking KSGV en UCSIA door KSGV-voorzitter prof. dr. Rien van Uden.

13.30 Lezing dr. Kirsten Catthoor. Thema: Stigma en Rouw

Kirsten Catthoor is arts-psychiater in de volwassenenpsychiatrie van het Stuivenberg Ziekenhuis. Zij promoveerde in 2016 over De stille zorg van de psychiatrische stigmata.

14.00 Lezing dr. Joanna Wojtkowiak. Thema: Rituelen en Rouw

Joanna Wojtkowiak is verbonden aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht en werkte voorheen aan het VU Medisch Centrum. In haar doctoraal proefschrift (2011) analyseerde zij hedendaagse rituelen rond sterven, dood en rouw met focus op symbolische onsterfelijkheid.

14.30 Koffiepauze

15.00 Lezing dr. Lucia De Haene. Thema: Interculturaliteit en Rouw

Lucia De Haene doctoreerde in de pedagogische wetenschappen (2009) over het thema gehechtheid en vluchtelingengezinnen. Ze werkte aan de New York University School of Medicine rond slachtoffers van foltering. Momenteel doceert ze interculturele pedagogiek.

15.30 Debat

16.30 Netwerkdrink


In het najaar van 2018 zal het KSGV i.s.m. UCSIA een publicatie uitgeven met daarin de bijdragen van de beide studiebijeenkomsten.


De studiebijeenkomsten 2018 van het KSGV hebben als thema: Culturele en morele aspecten van verlies.


De KSGV-studiebijeenkomst is op vrijdag 6 april 2018, van 13.30-17.00 uur.

Locatie: Auditorium van het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht. http://www.catharijneconvent.nl/zaalverhuur/ – Auditorium. Klik hier voor aanwijzingen over de route.

Titel: Weerloos – weerbaar. Culturele en morele aspecten van verlies.

Wij willen in deze KSGV-studiebijeenkomst aandacht geven aan het feit dat bij verwerken van verlies en trauma vaak meer komt kijken dan men zich realiseert en dat ook soms anders moet worden gekeken naar verwerken. Dat bijvoorbeeld zaken als verdringing, vermijding en ontkenning niet alleen negatief te duiden zijn, maar soms ook een verwerkende rol kunnen spelen. Dat er geen vastliggende structuren zijn waarbinnen het rouwen zich moet voltrekken. Dat wij af moeten van allerlei vooroordelen over hoe het zou moeten. Ook de culturele context en de tijdsbepaaldheid van wat wij vinden over hoe het er in de rouw aan moet toegaan zijn cruciaal.

Dus wat is dan verwerken? Wat voor rol spelen rituelen daarin?
We gaan leren wat anders aan te kijken tegen verwerken van verlies.
Van weerloos naar mogelijk wat weerbaarder.

PROGRAMMA

13.30-13.40: Opening en inleiding door dagvoorzitter Rien van Uden voorzitter van het KSGV.

Prof. dr. Rien van Uden is klinisch psycholoog en psychotherapeut, en tevens hoogleraar religiepsychologie en bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten’ aan de Universiteit van Tilburg, en voorzitter van het KSGV.

13.40-14.10: Lezing 1 Rolf Kleber: Weerloos of weerbaar: psychotrauma en verlies in cultureel en moreel perspectief.

Prof. dr. Rolf Kleber is emeritus hoogleraar Psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht en bij Stichting Arq. Hij verrichtte en superviseerde onderzoeken naar onder meer gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, traumatische ervaringen in de werksituatie, gevolgen van rampen en effectiviteit van psychotherapie bij traumagerelateerde stoornissen.

14.10-14.40: Lezing 2 Guus van Loenen: Moral injury en psychotrauma: een casus.

Drs. Guus van Loenen is theoloog, geestelijk verzorger bij Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg te Venray, secretaris van het bestuur van het KSGV.

14.40-14.50: Discussie en vragen I

14.50-15.20: Pauze

15.20-15.50: Lezing 3 Jan van den Bout: Het verwerken en uiten van belevingen na ingrijpende gebeurtenissen: noodzaak, verworvenheid of luxe?

Prof. dr. Jan van den Bout is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij was als hoogleraar klinische psychologie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij verricht onderzoek en geeft onderwijs op het gebied van emotionele problemen na verliesgebeurtenissen en psychotraumata.

15.50-16.20: Lezing 4 Joanna Wojtkowiak: Over de werking van ritueel bij rouw en verlies.

Dr. Joanna Wojtkowiak is cultuur- en godsdienstpsycholoog. Zij is als universitair docent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij deed een dissertatieonderzoek naar hedendaagse rituelen rondom sterven, dood en rouw met een focus op symbolische onsterfelijkheid.

16.20-16.30: Discussie en vragen II

16.30-16.45: Afsluiting door dagvoorzitter Rien van Uden

Na afloop gelegenheid tot napraten en ontmoeting tijdens de borrel.

Accreditatie is verleend door FGzPt, NVvP en SKGV.